Komentář dění

Lesní požár v Českém Švýcarsku

7/30/2022, 10:00:00 AM

Na základě pokračujících zpráv o lesním požáru jsem začal virtuálně prozkoumávat Národní park České Švýcarsko. Seznámil jsem se s převážně rekreačními lokalitami jako Mezná, Mezní Louka nebo Vysoká lípa. Zjistil jsem, že počet obyvatel obce Hřensko nedosahuje ani tří set. Dozvěděl jsem se, že parkem protéká řeka Kamenice často sevřená do příkrých soutěsek, z nich některé dokonce mají své jméno.


Rozšířil jsem si povědomí o způsobech hašení lesních požárů. Sledoval jsem nasazení hasičů a hasičské techniky a organizaci podpůrné logistiky. Pozoroval jsem využití různých leteckých prostředků. Zaznamenal jsem zapojení těžkých strojů sloužících k vytváření lesních průseků. Poznal jsem historii jezera Milada, které vzniklo nedaleko Ústí nad Labem zatopením povrchového hnědouhelného dolu.

Všiml jsem si,  že Hřensko je vzdálené od Prahy pouhých 108 km. Vnímal jsem, že taková vzdálenost nepředstavuje pro zápach ze spáleného lesa překážku. Zjistil jsem, že z Kamenického Šenova, kde jsem několikrát pobýval, mně do Hřenska zbývalo jen 25 km. Překvapilo mě, že stav vody v Labi u Hřenska pro potřeby hašení požáru nedostačoval a bylo třeba zvýšit odtok z vltavské přehradní kaskády.

Potvrdil jsem si, že ohnivý živel nerespektuje státní hranice. Ačkoliv lesní požár vznikl poblíž Hřenska, pětina jeho aktivní rozlohy se nachází v Saském Švýcarku na území Německa.